16 milioane de euro pentru cercetare – inovare!

În următorii 2 ani, Comisia Europeană va investi 16 miliarde de euro în proiecte de cercetare-inovare prin programul Orizont 2020, având ca obiectiv stimularea competitivității economiei europene și realizarea priorităților de politică din mandatul curent.

Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare, a declarat: „Cercetarea și inovarea sunt motoarele progresului Europei și sunt vitale pentru abordarea provocărilor actuale urgente, cum ar fi imigrația, schimbările climatice, energia nepoluantă și starea de sănătate a populației.”

Programul va sprijini o serie de inițiative transversale, cum ar fi: modernizarea industriei producătoare europene (1 miliard euro); tehnologii și standarde pentru conducere automată a autovehiculelor (peste 100 de milioane); Internetul Obiectelor (139 de milioane) pentru a aborda digitalizarea industriilor UE; industria 2020 și economia circulară (670 de milioane de euro); și orașe inteligente și durabile (232 de milioane).

Nu vor lipsi fondurile pentru cercetare în ce privește securitatea frontierelor externe ale UE în domenii precum identificarea și combaterea traficului de persoane și a imigrației clandestine (8 milioane de euro), noi tehnologii pentru a ajuta la combaterea infracțiunilor și terorismului (27 milioane) sau originea și impactul fluxurilor migratorii în Europa (15 milioane).

Noul program de lucru vizează, de asemenea, îmbunătățirea impactului finanțării Orizont 2020, prin măsuri ce asigură o mai mare disponibilitate a fondurilor pentru întreprinderi inovatoare sau îmbunătățirea sinergiilor cu alte programe de finanțare ale UE.

 

Sursa: ec.europa.eu