fonduri-europene-2014-servicii

Servicii

Principala noastră preocupare este de a oferi servicii de consultanță privind accesarea fondurilor nerambursabile.

În funcție de tipologia clientului nostru și a domeniilor de interes, monitorizăm permanent noile oportunități de finanțare apărute și transmitem informațiile personalizat fiecăruia dintre aceștia. În acest mod clientul are posibilitatea de alege cea mai bună soluție în raport cu necesitățile de finanțare identificate.

Ne adaptăm cerinţelor clienţilor şi identificăm oportunităţile de finanţare disponibile atât din surse interne, cât şi din surse externe. Variantele de finanţare din surse interne se referă atât la Programele Structurale și de Investiții, cât și la fondurile alocate de Guvernul României prin diverse programe.
Finanţările externe provin atât din programe cu aplicare directă la Uniunea Europeana, cât și din diverse alte Granturi finanțate în parteneriat cu alte state (ex. Granturile SEE și norvegiene, Fondul elvețian, etc.).

În momentul identificării sursei de finanțare aducem la cunoștința beneficiarului toate criteriile de eligibilitate și condițiile contractuale specifice programului.

Consultanța precontractuală sau mai simplu, stabilirea eligibilității este oferită întotdeauna gratuit.

Serviciul de bază oferit de Magna Business Solutions este acela de elaborare a Proiectului în vederea obținerii finanțării nerambursabile. În funcție de programul de finanțare accesat și de particularitatea proiectului, perioada de timp necesară întocmirii unei cereri de finanțare complete poate varia de la câteva zile la câteva săptămâni.
În funcție de programul accesat, de cele mai multe ori dosarul cerererii de finanțare presupune elaborarea următoarelor documentații: Cerere de finanțare, Studiu de fezabilitate, Plan de Afaceri, Memoriu justificativ, Analiză cost-beneficiu, Strategii de marketing, etc. Documentația proiectului va fi realizată întotdeauna în acord cu Ghidul programului, avându-se în vedere în permanență respectarea tuturor condițiilor de eligibilitate.

Obținerea finanțării nerambursabile este o primă etapă în drumul spre un “proiect de succes”. Cea de a II-a etapă la fel de importantă este implementarea acestuia. Echipa noastră asigură consultanță și asistență necesară realizării unui management eficient al proiectului. De la asistență la semnarea contractului de finanțare până la publicarea anunțului de finalizare a proiectului și depunerea la Organismul Intermediar a ultimului raport de progres al acestuia, suntem alături de Client asistându-l în toate activitățile de implementare.

Mai exact, consultanța și asistența în implementare presupune:
–> Urmărirea respectării clauzelor contractuale ale contractului de finanțare, a planificării în timp a investiției și a resurselor alocate;
–> Asistență la respectarea regulilor de vizibilitate privitoare la ajutorul financiar acordat de către programul accesat (activitatea de informare și publicitate);
–> Asistență la elaborarea documentațiilor și derularea procedurilor de achiziții publice de bunuri/ servicii /lucrări;
–> Asistență în elaborarea cererilor de rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate;
–> Elaborarea rapoartelor de progres și a solicitărilor de informare din partea Autorității de Management a programului;
–> Participarea, ori de câte ori este necesar, la întâlnirile operative legate de realizarea investiției, cu sau fără participarea reprezentanților Autorității de Management.

Dacă perioada de timp necesară în vederea întocmirii cererii de finanțare poate fi de la câteva zile la câteva săptămâni, în funcție de complexitatea proiectului, implementarea unui proiect cu finanțare nerambursabilă poate dura de la câteva luni la maxim 3 ani de la semnarea contractului de finanțare cu Autoritatea de Management.