Granturi SEE si Norvegiene

Spaţiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994, ca o zonă de Liber Schimb între Comunitatea Europeană (CE) şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS). SEE reuneşte Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) şi 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), într-o piaţă internă bazată pe libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor.
La data de 28 iulie 2010, a fost semnat Acordul între Uniunea Europeană şi Statele Donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 cu privire la asistenţa nerambursabilă acordată de acesta în perioada 2009-2014.
Prin acest mecanism, România urmează să beneficieze de o asistenţă financiară totală de 190,75 milioane Euro.
Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014 îşi propune să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor de cooperare între Statele Donatoare şi statele beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse.

Programe finantate:
–> RO10 Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale – Mai multe detalii aici.
–> RO09 Fonduri pentru Organizaţiile Neguvernamentale – Societatea civilă – Mai multe detalii aici.
–> RO06 Energie regenerabilă – Mai multe detalii aici.
–> RO02 Servicii de biodiversitate şi ecosistem – Mai multe detalii aici.
–> RO03 Monitorizarea mediului şi controlul şi planificarea integrate – Mai multe detalii aici.
–> RO04 Reducerea substanţelor periculoase – Mai multe detalii aici.
–> RO05 Eficienţa energetică – Mai multe detalii aici.
–> RO07 Adaptarea la schimbările climatice – Mai multe detalii aici.
–> Ro11 Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi cea privată – Mai multe detalii aici.
–> RO12 Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural – Mai multe detalii aici.
–> RO13 Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european – Mai multe detalii aici.
–> RO14 Cercetare în sectoarele prioritare – Mai multe detalii aici.
–> RO15: EEA Scholarship Programme – Mai multe detalii aici.

Sursa informatiilor prezentate: http://www.eeagrants.ro

Spaţiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994, ca o zonă de Liber Schimb între Comunitatea Europeană (CE) şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS). SEE reuneşte Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) şi 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), într-o piaţă internă bazată pe libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor.
La data de 28 iulie 2010, a fost semnat Acordul între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 cu privire la asistenţa nerambursabilă acordată de acesta în perioada 2009-2014.
Prin acest mecanism, România urmează să beneficieze de o asistenţă financiară totală de 115,20 milioane Euro.
Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014 îşi propune să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor de cooperare între statul donator (Norvegia) şi statele beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse.

Programe finantate:
–> PA21 Cooperarea în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului şi a grupurilor infracţionale itinerante – Mai multe detalii aici.
–> RO19 Iniţiative în sănătate publică – Mai multe detalii aici.
–> RO18 Întărirea capacităţii şi cooperarea instituţională între instituţiile publice, autorităţi locale şi regionale româneşti şi norvegiene – Mai multe detalii aici.
–> RO17 Inovare în industria verde – Mai multe detalii aici.
–> PA 22 Muncă Decentă şi Dialog Tripartit – Mai multe detalii aici.
–> PA20 Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex – Mai multe detalii aici.
–> PA22 Cooperarea şi întărirea capacităţii judiciare – Mai multe detalii aici.
–> PA23 Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate – Mai multe detalii aici.

Sursa informatiilor prezentate: http://www.eeagrants.ro

Pentru apelurile active din Granturi SEE va rugam accesati link-ul http://www.eeagrants.ro/ro/apeluri-de-proiecte-granturi-see
Pentru apelurile active Granturi Norvegiene va rugam accesati link-ul http://www.eeagrants.ro/ro/apeluri-de-proiecte-granturi-norvegiene