Programul Orizont 2020

Excelență științifică:
–>Tehnologii viitoare și emergente – Mai multe detalii aici
–>Acțiunile Marie Curie – Mai multe detalii aici
–>Infrastructuri de cercetare – Mai multe detalii aici
–>Consiliul European pentru Cercetare (ERC) – Mai multe detalii aici

Poziția de lider în sectorul industrial:
–>Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) – Mai multe detalii aici
–>Nanotehnologii și materiale avansate – Mai multe detalii aici
–>Spațiu – Mai multe detalii aici
–>Accesul la finanțarea de risc – Mai multe detalii aici
–>Inovarea în IMM-uri  – Mai multe detalii aici
–>Tehnologii generice esențiale (KET) – Mai multe detalii aici

Provocări societale:
–>Sănătate, schimbări demografice și bunăstare – Mai multe detalii aici
–>Surse de energie sigure, ecologice și eficiente – Mai multe detalii aici
–>Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate – Mai multe detalii aici
–>Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și a materiilor prime – Mai multe detalii aici
–>Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive – Mai multe detalii aici
–>Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și bioeconomie – Mai multe detalii aici
–>Societăți sigure – protejarea libertății și securității Europei și cetățenilor săi – Mai multe detalii aici

Alte activități:
–>Răspândirea excelenței și lărgirea participării – Mai multe detalii aici
–>Știința cu și pentru societate – Mai multe detalii aici

Programul-cadru european „Orizont 2020″ dispune de un buget de 70 de miliarde de euro şi urmăreşte în mod sistematic finanţarea proiectelor capabile să ducă la îndeplinire obiectivele tehnice, ştiinţifice, educaţionale şi sociale asumate de statele membre prin intermediul Strategiei „Europa 2020″. Programul «Orizont 2020» este un tip de program totalmente nou pentru Uniunea Europeană. Este gândit să aducă rezultate care pot aduce schimbări concrete în viaţa oamenilor. Cu mai mult de 70 de miliarde de euro pentru şapte ani, este cel mai mare program de cercetare al Uniunii de până acum şi unul dintre cele mai mari din lume. Este singurul program din bugetul Uniunii Europene care a cunoscut o creştere a finanţării. Bugetul substantial al Programului  «Orizont 2020» este un beneficiu major pentru cercetarea şi inovaţia europeană.

Pachetul legislativ privind Programul Cadru de Cercetare si Inovare – “ORIZONT 2020″ (2014 – 2020) este:
Comunicarea CE privind Programul Cadru pentru Cercetare si Inovare – “ORIZONT 2020″
Propunerea de Regulament al Consiliului privind Programul Cadru pentru Cercetare si Inovare – “ORIZONT 2020″ – vezi aici
Propunere de Decizie a Consiliului privind Programul specific de implementare a Programului Cadru pentru Cercetare si Inovare – “ORIZONT 2020″ – ro – vezi aici
Propunere de Decizie a Consiliului privind Programul specific de implementare a Programului Cadru pentru Cercetare si Inovare – “ORIZONT 2020″ – en – vezi aici
Propunere de Regulament al Consiliului privind regulile de participare la Programul Cadru pentru Cercetare si Inovare – “ORIZONT 2020″ – vezi aici
Propunere de Regulament al Consiliului privind Programul de cercetare si instruire EURATOM complementar Programului Cadru pentru Cercetare si Inovare – “ORIZONT 2020″ – vezi aici.

Societăți sigure
Programul de lucru 2014-2015 pentru programul Orizont 2020 – Societăți sigure prevede deschiderea a 4 competiții (apeluri) pentru 2014.
La acest moment este deschis apelul 4 – Securitate digitală:  securitatea cibernetică, confidențialitate și încredere. Mai multe detalii la adresa:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2015-1.html

La data de 25 martie 2014, trei apeluri vor fi deschise:
Apel 1 – Rezistența la dezastre- protejarea și asigurarea societății, inclusiv adaptarea la schimbările climatice
Apel 2 – Lupta împotriva criminalității și terorismului
Apel 3 – Securitatea frontierelor și securitate Externă

Important!
Subiectele propuse la apelurile menționate mai sus mai pot suferi modificări.

Nota: Informatie preluata de pe ….