Finantari internationale

Programul „Europa creativă”, care va avea un buget total de 1,46 miliarde euro1 în următorii șapte ani — cu 9% mai mult decât nivelurile actuale — va sprijini artiști, profesioniști din domeniul culturii și organizații culturale în domenii cum ar fi arta spectacolului, artele frumoase, editarea, filmele, televiziunea, muzica, jocurile video, artele interdisciplinare, patrimoniul și jocurile video, astfel încât aceștia să ajungă în alte țări și să își dezvolte competențele necesare în era digitală. Prin sporirea vizibilității operelor culturale europene în alte țări, programul va promova, de asemenea, diversitatea culturală și lingvistică.

În plus față de subprogramele Cultura și MEDIA, „Europa creativă” va include o componentă transsectorială pentru a sprijini cooperarea în domeniul politicilor, măsuri transversale și un nou mecanism de garanție financiară, care va permite întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul culturii și cel creativ să aibă acces la împrumuturi bancare în valoare totală de până la 750 de milioane euro. Mecanismul va fi operațional începând cu anul 2016.

Europa Creativă are 2 subprograme: Cultura și Media.

Proiecte de cooperare la nivel european EAC/S16/2013
Termen limită de depunere: 5 martie 2014
Buget total alocat componentei pentru 2014: 38 000 000 EUR
Acestea sprijină consolidarea capacității sectoarelor culturale și creative de a lucra la nivel transnațional, promovarea circulației și a mobilității transnaționale.

Sunt 2 categorii de proiecte de cooperare:
1. Proiecte de cooperare de mai mică amploare
 Acestea implică 1 coordonator de proiect și cel puțin 2 alți parteneri din cel puțin 3 țări diferite eligibile la program. Grantul solicitat poate fi de cel mult 200 000 EUR, reprezentând maxim 60% din bugetul eligibil.
2. Proiecte de cooperare de mai mare amploare
Acestea implică 1 coordonator de proiect și cel puțin 5 alți parteneri din cel puțin 6 țări diferite eligibile la program. Grantul solicitat poate fi de cel mult 2 milioane EUR, reprezentând maxim 50% din bugetul eligibil.

Durata maximă eligibilă a proiectelor din ambele categorii este de 48 de luni (nu este menționată o durată minimă).

Mai multe informatii se pot obtine accesand http://ec.europa.eu

Rețele europene EAC/S18/2013
Termen limită de depunere: 19 martie 2014
Buget total alocat componentei pentru 2014: 3 400 000 EUR
Această linie de finanțare urmărește promovarea activităților desfășurate de rețelele europene ale organizațiilor culturale și creative din țările eligibile la program.
Sunt eligibile rețelele europene alcătuite din cel puțin 15 organizații membre stabilite în cel puțin 10 țări diferite care participă la program. Cel puțin 5 dintre aceste organizații trebuie să aibă sediul social în 5 țări diferite dintre cele membre UE, Islanda, Lichtenstein, Norvegia sau Elveția.

Mai multe informatii se pot obtine accesand http://ec.europa.eu

Platforme europene EAC/S17/2013
Termen limită de depunere: 19 martie 2014
Buget total alocat componentei pentru 2014: 3 400 000 EUR
Prin intermediul acestei componente sunt sprijinite activitățile desfășurate de organizații cu vocație europeană care stimulează dezvoltarea de noi talente și promovează mobilitatea transnațională a actorilor din sectoarele culturale și creative, precum și circulația producțiilor care au potențialul de a exercita o influență importantă asupra sectoarelor și de a asigura efecte de durată.
O platformă trebuie să cuprindă o entitate de coordonare și operatori culturali europeni membri ai platformei.
Pentru ca platforma să fie eligibilă, trebuie să fie formată, la momentul depunerii candidaturii, dintr-o entitate de coordonare și din cel puțin 10 operatori culturali europeni cu sediul în cel puțin 10 țări participante la program. Numărul operatorilor culturali poate crește pe durata proiectului.

Mai multe informatii se pot obtine accesand http://ec.europa.eu

Proiecte de traducere literară EAC/S19/2013
Termen limită de depunere: 12 martie 2014
Buget total alocat componentei pentru 2014: 3 575 537 EUR
Prin această componentă sunt susținute traducerile literare, precum și promovarea operelor traduse.
Se acordă sprijin pentru proiecte cu o durată de 2 ani sau de 3 ani (acorduri-cadru de parteneriat).

Mai multe informatii se pot obtine accesand http://ec.europa.eu

Subprogramul MEDIA  sprijină financiar industria europeana de film și audiovizual în activitatea de dezvoltare, distribuirea și promovare. Va ajuta la lansearea de proiecte cu o dimensiune europeană și incurajeaza utilizarea noilor tehnologii in domeniu. Sustine filmele europene și opere audiovizuale in găsirea de noi piețe dincolo de granițele naționale și europeane. Finanțează programe de formare și de dezvoltare.

Sprijin pentru elaborarea de concepte și proiecte de jocuri video
Sunt eligibile numai activitățile de elaborare pentru următoarele proiecte: jocuri video digitale, indiferent de platformă sau de metoda de distribuție preconizată. În toate cazurile, jocul trebuie să fie destinat exploatării comerciale.
Termen limita: 28 martie 2014
Mai multe informatii se pot obtine accesand http://ec.europa.eu.

Sprijin pentru dezvoltarea publicului
În cadrul obiectivului specific de promovare a circulației transnaționale, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA va fi: sprijinirea dezvoltării publicului ca mijloc de stimulare a interesului pentru operele audiovizuale europene și de îmbunătățire a accesului la acestea, în special prin promovare, evenimente, educație cinematografică și festivaluri.

Subprogramul MEDIA va acorda sprijin pentru:
–> inițiative care prezintă și promovează diversitatea operelor audiovizuale europene (inclusiv filme de scurt metraj), precum festivalurile și alte evenimente promoționale;
–> activități care au ca scop promovarea educației cinematografice și îmbunătățirea cunoștințelor și a interesului publicului cu privire la operele audiovizuale europene, inclusiv în ceea ce privește patrimoniul audiovizual și cinematografic, mai ales în rândul publicului tânăr.

Termen limita: 28 martie 2014
Mai multe informatii se pot obtine accesand http://ec.europa.eu.

Sprijin pentru fonduri de coproducție internaționale
În domeniul consolidării capacităților sectorului audiovizual, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA va fi:  îmbunătățirea capacității operatorilor din sectorul audiovizualului de a elabora opere audiovizuale europene care să aibă potențialul de a circula în Uniune și în afara acesteia și de a facilita coproducțiile europene și internaționale, inclusiv de televiziune.

Subprogramul MEDIA va acorda sprijin pentru:
–> activități care ajută partenerii europeni și internaționali care realizează coproducții să se reunească și/sau să acorde sprijin indirect pentru operele audiovizuale realizate în coproducție de către fonduri internaționale de coproducție care se află într-una din țările participante la program.

Termen limita: 21 martie 2014
Mai multe informatii se pot obtine accesand http://ec.europa.eu.

Sprijin pentru formare EAC/S23/2013
În domeniul consolidării capacităților sectorului audiovizual, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este: facilitarea dobândirii și îmbunătățirii abilităților și competențelor în cazul profesioniștilor din domeniul audiovizualului și a constituirii de rețele, inclusiv încurajarea utilizării tehnologiilor digitale pentru a se asigura adaptarea la evoluția pieței, testarea unor noi abordări pentru dezvoltarea publicului și testarea noilor modele de afaceri.

Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru: dezvoltarea unei game complete de măsuri de formare care să promoveze dobândirea și îmbunătățirea abilităților și competențelor în cazul profesioniștilor din domeniul audiovizual, schimbul de cunoștințe și colaborarea în rețele, inclusiv integrarea tehnologiilor digitale.

Termen limita: 23 mai 2014
Mai multe informatii se pot obtine accesand http://ec.europa.eu.

Sprijin pentru acces la piețe EAC/S25/2013
În domeniul consolidării capacităților sectorului audiovizual, unele dintre prioritățile subprogramului MEDIA vor fi:
–> îmbunătățirea capacității operatorilor din sectorul audiovizualului de a elabora opere audiovizuale europene care să aibă potențialul de a circula în Uniune și în afara acesteia și de a facilita coproducțiile europene și internaționale, inclusiv de televiziune;
–> încurajarea schimburilor între întreprinderi prin facilitarea accesului la piețe și la instrumente comerciale pentru operatorii din domeniul audiovizualului în vederea creșterii vizibilității proiectelor lor pe piețele Uniunii și pe piețele internaționale.

Subprogramul MEDIA va acorda sprijin pentru:
–> facilitarea accesului la manifestări comerciale și piețe profesionale din domeniul audiovizualului și utilizarea de instrumente comerciale online, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii;
–> facilitarea circulației filmelor europene pe plan mondial și a filmelor internaționale în Uniune pe toate platformele de distribuție, prin intermediul unor proiecte de cooperare internațională în sectorul audiovizualului.

Termen limita: 7 martie 2014
Mai multe informatii se pot obtine accesand http://ec.europa.eu.

Sprijin pentru acces la piețe EAC/S26/2013
În domeniul consolidării capacităților sectorului audiovizual, unele dintre prioritățile subprogramului MEDIA vor fi:
–> îmbunătățirea capacității operatorilor din sectorul audiovizualului de a elabora opere audiovizuale europene care să aibă potențialul de a circula în Uniune și în afara acesteia și de a facilita coproducțiile europene și internaționale, inclusiv de televiziune;
–> încurajarea schimburilor între întreprinderi prin facilitarea accesului la piețe și la instrumente comerciale pentru operatorii din domeniul audiovizualului în vederea creșterii vizibilității proiectelor lor pe piețele Uniunii și pe piețele internaționale.

Subprogramul MEDIA va acorda sprijin pentru:
–> facilitarea accesului la manifestări comerciale și piețe profesionale din domeniul audiovizualului și utilizarea de instrumente comerciale online, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii;
–> facilitarea circulației filmelor europene pe plan mondial și a filmelor internaționale în Uniune pe toate platformele de distribuție, prin intermediul unor proiecte de cooperare internațională în sectorul audiovizualului.

Termen limita: 6 iunie 2014
Mai multe informatii se pot obtine accesand http://ec.europa.eu.

Sprijin pentru organizarea în rețea a cinematografelor care proiectează filme europene – proiectul „Rețele de cinematografe” EAC/S20/2013
În cadrul obiectivului specific de promovare a circulației transnaționale, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este: sprijinirea distribuției în cinematografe, prin marketing transnațional, branding, distribuția și prezentarea de opere audiovizuale.

Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru:
–> o rețea europeană de operatori de cinematografe care proiectează o proporție semnificativă de filme europene non-naționale.

Termen limita: 27 iunie 2014
Mai multe informatii se pot obtine accesand http://ec.europa.eu.

Sprijin pentru distribuția de filme europene non-naționale – Proiectul „Sprijin automat pentru cinematografe” EAC/S28/2013
În cadrul obiectivului specific de promovare a circulației transnaționale, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA va fi următoarea:
–> sprijinirea distribuției în cinematografe, prin marketing transnațional, branding, distribuția și prezentarea de opere audiovizuale.

Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru:
–> instituirea de sisteme de sprijin pentru distribuția de filme europene non-naționale prin distribuția în cinematografe și alte platforme, precum și pentru activitățile de vânzări internaționale, în special subtitrarea, dublarea și descrierea audio a operelor audiovizuale.

Termen limita:
Generare: 30.4.2014
Reinvestiții: în termenul stabilit pentru fiecare modul și până la 31.7.2015
Mai multe informatii se pot obtine accesand http://ec.europa.eu.

Sprijin pentru distribuția de filme europene non-naționale – Proiectul „Agenți de vânzări” EAC/S21/2013
În cadrul obiectivului specific de promovare a circulației transnaționale, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este:
–> sprijinirea distribuției în cinematografe, prin marketing transnațional, branding, distribuția și prezentarea de opere audiovizuale.
Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru:
–>
instituirea de sisteme de sprijin pentru distribuția de filme europene non-naționale prin distribuția în cinematografe și alte platforme, precum și pentru activitățile de vânzări internaționale, în special subtitrarea, dublarea și descrierea audio a operelor audiovizuale.

Termen limita:
Generare: 18.6.2014;
Rreinvestire: 1.3.2016.
Mai multe informatii se pot obtine accesand http://ec.europa.eu.

Sprijin pentru distribuția transnațională a filmelor europene – Proiectul de sprijin selectiv pentru cinematografe EAC/S22/2013
În cadrul obiectivului specific de promovare a circulației transnaționale a filmelor europene, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este: sprijinirea distribuției în cinematografe prin marketing transnațional, branding, distribuția și prezentarea de opere audiovizuale.
Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru:
–> instituirea de sisteme de sprijin pentru distribuția de filme europene non-naționale prin distribuția în cinematografe și alte platforme, precum și pentru activitățile de vânzări internaționale, în special subtitrarea, dublarea și descrierea audio a operelor audiovizuale.

Termen limita: 28.2.2014 și 2.7.2014.
Mai multe informatii se pot obtine accesand http://ec.europa.eu.


Sprijin pentru festivaluri de film EAC/S32/2013
În domeniul consolidării capacităților sectorului audiovizual, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA va fi:
–> sprijinirea dezvoltării publicului ca mijloc de stimulare a interesului pentru operele audiovizuale europene și de îmbunătățire a accesului la acestea, în special prin promovare, evenimente, educație cinematografică și festivaluri.

Subprogramul MEDIA va acorda sprijin pentru:
–> inițiative care prezintă și promovează diversitatea operelor audiovizuale europene, inclusiv filmele de scurt metraj, precum festivalurile și alte evenimente promoționale;
–> activități care au ca scop promovarea educației cinematografice și îmbunătățirea;
–> cunoștințelor și a interesului publicului cu privire la operele audiovizuale europene;
–> inclusiv în ceea ce privește patrimoniul audiovizual și cinematografic, mai ales în rândul publicului tânăr.

Termen limita:
– 28.2.2014, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului): pentru activitățile care vor începe între 1.5.2014 și 31.10.2014;
- 4.7.2014, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului): pentru activitățile care vor începe între 1.11.2014 și 30.4.2015.
Mai multe informatii se pot obtine accesand http://ec.europa.eu.

Sprijin pentru elaborarea proiectelor individuale și pentru finanțarea pachetelor de proiecte EAC/S30/2013
În domeniul consolidării capacităților sectorului audiovizual, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA va fi:
–> îmbunătățirea capacității operatorilor din sectorul audiovizualului de a elabora opere audiovizuale europene care să aibă potențialul de a circula în Uniune și în afara acesteia și de a facilita coproducțiile europene și internaționale, inclusiv de televiziune.
Subprogramul MEDIA va acorda sprijin pentru:
–> elaborarea de opere audiovizuale europene, în special opere cinematografice și de televiziune cum ar fi cele de ficțiune, documentarele, filmele de animație și cele pentru copii, precum și operele interactive, cum ar fi jocurile video și multimedia cu un potențial mai ridicat de circulație transfrontalieră;
–> activități care urmăresc să sprijine societățile europene de producție audiovizuală, în special societățile independente de producție, în vederea facilitării coproducțiilor europene și internaționale de opere audiovizuale, inclusiv opere de televiziune.

Termen limita:
– 28.2.2014 și la 6.6.2014 pentru proiectele individuale,
– 28.3.2014 pentru finanțarea pachetelor
Mai multe informatii se pot obtine accesand http://ec.europa.eu.

Sprijin pentru includerea în programele de televiziune a operelor audiovizuale europene EAC/S24/2013
În cadrul obiectivului specific de consolidare a capacităților sectorului audiovizual european de a funcționa la nivel transnațional și internațional, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este:
–> îmbunătățirea capacității operatorilor din sectorul audiovizualului de a dezvolta opere audiovizuale europene care să aibă potențialul de a circula în Uniune și în afara acesteia și de a facilita coproducțiile europene și internaționale, inclusiv de televiziune.

Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru următoarele măsuri:
–> dezvoltarea de opere audiovizuale europene, în special opere cinematografice și de televiziune cum ar fi cele de ficțiune, documentarele, filmele de animație și cele pentru copii, precum și operele interactive, cum ar fi jocurile video și multimedia cu un potențial mai ridicat de circulație transfrontalieră;
–> activități care urmăresc să sprijine societățile europene de producție audiovizuală, în special societățile independente de producție, în vederea facilitării coproducțiilor europene și internaționale de opere audiovizuale, inclusiv opere de televiziune.

Termen limita: 28.2.2014 și 13.6.2014
Mai multe informatii se pot obtine accesand http://ec.europa.eu.