fonduri-europene-2014-1

Programul Operațional Competitivitate

In curand!

OT 1 – Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării
Investitii propuse in cadrul obiectivului tematic:
- sprijinirea investițiilor private CDI și a cercetării colaborative dintre întreprinderi și organiziații de cercetare pentru a încuraja transferul de cunoștinte, tehnologic și de personal cu expertiză avansată şi pentru a permite dezvoltarea de produse şi servicii CDI în sectoarele economice cu potenţial de creştere;
– promovarea instrumentelor financiare menite să susțină riscul de investiţiilor private în cercetare și inovare şi să stimuleze start‐up‐urilor inovative şi spin‐off‐urilor;
– dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice şi private, atât ca parte din clustere existente/emergente, centre de excelenţă şi alte tipuri de structuri de cercetare (naţionale / regionale /europene) și în domenii specifice identificate ca prioritare, pe baza existenței unui potenţial şi/sau a unui avantaj competitiv, cum ar fi sănătatea;
– deblocarea potențialului de excelență în cercetare și inovare prin crearea de sinergii cu acțiunile de cercetare, dezvoltare și inovare ale programului cadru al UE Orizont 2020.
Alocare financiara 2014-2020: 861.598.697 euro

OT 2- Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC
Investitii propuse in cadrul obiectivului tematic:
- acțiuni pentru promovarea adoptării de către întreprinderi a TIC, inclusiv a aplicațiilor și inovațiilor comerțului electronic;
– acțiuni pentru dezvoltarea de instrumente de e‐Guvernare pentru întreprinderi și cetățeni (e‐Guvernare 2.0);
– acțiuni pentru dezvoltarea „cloud computing”;
– acțiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care să asigure interoperabilitatea diferitelor sisteme neintegrate în cadrul sectoarelor și regiunilor, precum și la nivel național (se va promova coordonarea și eficiența sporită a utilizării resurselor publice) și accesul la standard deschise pentru creșterea transparenței și a eficienței administrative.
– acțiuni pentru continuarea sprijinului acordat extinderii NGA (infrastructură de acces de generație următoare) în vederea asigurării modernizării rețelelor în bandă largă;
– introducerea datelor deschise la nivelul tuturor instituțiilor publice, în vederea îmbunătățirii sistemelor de colaborare online și a celor electronice;
– creșterea utilizării instrumentelor de e-Guvernare (inclusiv formarea funcționarilor publici).
Alocare financiara 2014-2020: 592.468.085 euro

In curand!

In curand!

In curand!

În acest moment nu există un calendar estimativ de lansare a sesiunilor de primire a proiectelor aferent anului 2014!