fonduri-europene-2014

Programarea 2014-2020

Sectiunea a fost creata special pentru a identifica cu usurinta evenimentele importante din noul interval financiar respectiv perioadele de lansare a noilor sesiuni de proiecte.

Eveniment Data publicarii / estimata
 Programul Operaţional Regional 2014-2020, varianta ianuarie 2015, aflat în  negocieri cu reprezentanţii Comisiei Europene. Consulta aici. 10 februarie 2015
 Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020:  prima versiune a programului supusa consultarii. Consulta aici. 10 februarie 2015
 PNDR 2014-2020: exista posibilitatea lansarii in luna martie 2015 a doua masuri: masura pentru investitii si masura pentru tinerii fermieri. martie 2015

In urmatoarea perioada vor fi elaborate documentele regionale si nationale de programare pentru perioada 2014 – 2020. Acestea vor stabili tipurile de investitii ce vor fi finantate prin viitoarele programe operationale, plecand de la obiectivele tematice, prioritatile de investitii si actiunile cheie prevazute de proiectele de regulamente privind fondurile europene. Elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea documentelor de programare implica respectarea principiului european al parteneriatului si consultari cu autoritatile competente nationale, regionale, locale cu organizatiile societatii civile, cu parteneri economici si sociali.

Noile regulamente care vor guverna investitiile politicii de coeziune in perioada 2014-2020 au fost adoptate de Consiliul Uniunii Europene si publicate in Jurnalul Oficial al UE in 20 decembrie 2013. Acestea sunt:

  • Regulamentul 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune și generale privind FEDR, FSE, FC, FESDR si FEPAM
  • Regulamentul 1300/2013 privind Fondul de Coeziune
  • Regulamentul 1301/2013 privind Fondul European de Dezvoltare Regionala
  • Regulamentul 1304/2013 privind Fondul Social European
  • Regulamentul 1305/2013 privind Fondul European pentru Agricultura și Dezvoltare Rurala
  • Regulamentul 1306/2013 privind Politica Agricola Comuna
  • Regulamentul 1299/2013 privind cooperarea teritoriala europeana
  • Regulamentul 1302/2013 privind o grupare europeana de cooperare teritoriala (GECT)
  • Regulamentul 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare

Acetea pot fi descarcate accesand urmatoarea adresa: www.eur-lex.europa.eu.

II. A doua versiune a Acordului de Parteneriat
Ministerul Fondurilor Europene a publicat, luni, 10 februarie a.c., a doua versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020. Astfel, Ministerul Fondurilor Europene supune consultării publice varianta actualizată a acestui document de programare, care stabilește priorităţile de finanţare din Fondurile Europene Structurale și de Investiții pentru a susţine competitivitatea, convergența și cooperarea, pentru a încuraja dezvoltarea inteligentă, bazată pe creștere economică și incluziune socială.
Propunerea de Acord de Parteneriat va fi transmisă Comisiei Europene la sfârşitul lunii februarie a.c. (sursa: www.fonduri-ue.ro).

Documentul poate fi descarcat accesand: www.fonduri-ue.ro

I. Prima versiune a Acordului de Parteneriat
Prima versiune a Acordului de Parteneriat a fost publicată pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene la data de 1 octombrie 2013. Documentul a fost discutat în cadrul celei de a cincea reuniuni a Comitetului Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat, organizată în data de 7 octombrie 2013. (sursa: www.fonduri-ue.ro).

Documentul poate fi descarcat accesand: www.fonduri-ue.ro.

Obiectiv tematic

Buget alocat pe obiectiv
Euro

1. Consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si a inovarii

918.935.399

2. Imbunatatirea accesului, utilizarii si cresterea calitatii tehnologiilor informatice si de comunicare

592.468.085

3. Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, asectorului agricol (FEADR) si a sectorului pescuitului si acvaculturii (FEPAM)

3.395.746.651

4. Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon in toate sectoarele

3.735.638.364

5. Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor

1.561.632.104

6. Conservarea si protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor

4.703.671.634

7. Promovarea sistemelor de transport durabil si eliminarea blocajelor din cadrul retelelor de infrastructura majore

7.342.425.532

8. Promovarea sustenabilitatii si calitatii locurilor de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca

1.788.710.902

9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si discriminarii

3.208.084.096

10. Investitii in educatie, formare si formare profesionala pentru competente si invatare pe tot parcursul vietii

1.544.882.997

11. Consolidarea capacitatii institutionale a autoritatilor publice si a partilor inetresate si o administratie publica eficienta

1.101.101.064

12. Asistenta tehnica

663.474.483

Total

30.556.771.311

Fondurile Structurale si de Investitii disponibile pentru intervalul financiar 2014-2020 sunt:

Programul

Autoritate de Management

Programul Operational Infrastructura Mare Ministerul Fondurilor Europene
Programul Operational Regional Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Programul Operational Capital Uman Ministerul Fondurilor Europene
Programul Operational Competitivitate Ministerul Fondurilor Europene
Programul Operational Capacitate Administrativa Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Programul Operational Asistenta Tehnica Ministerul Fondurilor Europene
Programele de cooperare transfrontaliera Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Programul National pentru Dezvoltare Rurala Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Programe de cooperare transfrontaliera Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Initiativa pentru Ocuparea Tinerilor (YEI) Ministerul Fondurilor Europene

Programul

Alocarea financiara indicativa pentru perioada 2014-2020

Autoritate de
Management

Adrese web

Programul Operational Infrastructura Mare

9,07 mld. euro

Ministerul Fondurilor Europene

www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Regional

6,47 mld. euro

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

www.mdrt.ro

Programul Operational Capital Uman

3,44 mld. euro

Ministerul Fondurilor Europene

www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Competitivitate

1,26 mld. euro

Ministerul Fondurilor Europene

www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Capacitate Administrativa

0,52 mld. euro

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

www.mdrt.ro

Programul Operational Asistenta Tehnica

0,3 mld. euro

Ministerul Fondurilor Europene

www.fonduri-ue.ro

Programele de cooperare transfrontaliera

0,45 mld. euro

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

www.mdrt.ro

Programul National pentru Dezvoltare Rurala

8,015 mld euro

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

www.madr.ro / www.apdrp.ro

Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime

Nu este alocata inca o suma

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

www.madr.ro / www.apdrp.ro

Programe de cooperare transfrontaliera

0,45 mld euro

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

www.mdrt.ro

Initiativa pentru Ocuparea Tinerilor (YEI)

0,105 mld euro

Ministerul Fondurilor Europene

www.fonduri-ue.ro

Titlul Programului

Fondul

Total
2014-2020

2014

2015

PO Regional

FEDR

6.884.042.552 €

1.419.455.649 €

1.308.978.787 €

PNDR

FEADR

8.015.663.402 €

1.149.848.554 €

1.148.336.385 €

PO Infrastructura Mare

FC

6.934.996.977 €

825.196.830 €

884.842.501 €

PO Infrastructura Mare

FEDR

2.722.212.316 €

368.119.149 €

392.468.936 €

YEI (Initativa pentru Ocuparea Tinerilor)

-

105.994.315 €

59.547.368 €

46.446.947 €

PO Capital Uman

FSE

3.666.105.156 €

36.661.052 €

190.633.244 €

PO Competitivitate

FEDR

1.347.683.805 €

13.476.838 €

44.727.719 €

PO Capacitate Administrativa

FSE

560.923.405 €

5.609.234 €

30.492.979 €

PO Asistenta tehnica

FEDR

319.148.936 €

3.191.489 €

9.574.468 €

TOTAL GENERAL

30.556.770.864 €

3.881.106.163 €

4.056.501.966 €