Parteneri Magna.ro

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienților noștri am creat parteneriate cu specialiști în următoarele domenii:

a. Servicii de proiectare generală:

 • Documenții de avizare și autorizare;
 • Proiect tehnic și detalii de execuție (PT/ DE).

b. Consultanță cost-management în analizarea ofertelor contractorilor de materiale și servicii
c. Urmărire de șantier și asistență implementare
d. Consultanță post – execuție
e. Design interior/ amenajări interioare pentru zonele de acces/ publice și pentru unitățile tip.

A. Asistență juridică în domeniul societar:

 • Înființări de societăți comerciale (SRL; SNC; SA; SCA; SCS)
 • Înregistrarea persoanelor fizice autorizate (PFA)
 • Prelungirea duratei de funcționare a societății
 • Schimbarea sediului social al societății
 • Înființarea/ Radierea de puncte de lucru
 • Înființarea/ Radierea de Sucursale/ Filiale ale societății
 • Autorizarea sediului social și a punctelor de lucru
 • Schimbarea activității principale a societății
 • Completarea obiectului de activitate al societății
 • Cesiuni de părți sociale/ acțiuni
 • Majorare/ diminuare de capital social
 • Transformarea statutului juridic al unei societăți
 • Divizări/ Fuziuni de societăți comerciale
 • Mențiuni de prelungire de contracte de sediu social/ puncte de lucru
 • Mențiuni de schimbare date de identificare asociați/ administratori

B. Asistență juridică în domeniul imobiliar:

 • Verificarea titlurilor de proprietate în materie imobiliară
 • Operațiuni de intabulare a drepturilor reale
 • Întocmire documentație cadastrală
 • Orice alte activități de consultanță juridică în materie imobiliară
 • Obținere cartea tehnică a construcției
 • Obținerea certificatului de urbanism și a avizelor
 • Documentația necesară obținerii autorizației de construcție
 • Certificat de performanță energetică
 • Obținere certificat de atestare fiscală
 • Înscriere și deschidere rol fiscal/ radiere rol fiscal pentru imobil.

Prin partenerii noștrii se pot realiza:

 • Lucrări de construcții civile și industriale;
 • Amenajări interioare;
 • Amenajări exterioare;
 • Instalații electrice, termice, sanitare;
 • Împrejmuiri.

Servicii de traducere din/ în limba germană realizate de un traducător autorizat.
Orice traducere trebuie mai întâi autorizată, adică traducatorul autorizat trebuie să aplice ștampilă și semnatură pe documentul tradus. Astfel, traducerea este certificată de către traducător. Apoi, în cazul unei traduceri legalizate, semnătura traducătorului este legalizată notarial.
Se pot realiza traduceri juridice și tehnice pentru documente oficiale sau cu caracter personal.