Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) anunţă deschiderea sesiunilor pentru depunerea proiectelor de investiţii pentru măsurile finanţate prin FEADR

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea în perioada 28 aprilie – 31 octombrie 2016 a celei de-a doua sesiuni continue anuale de depunere a cererilor de finanţare pentru submăsurile 4.1, 6.1, 6.3 și în perioada 28 aprilie – 31 iulie 2016 a primei sesiuni continue anuale de depunere a cererilor de finanţare pentru submăsurile 16.4 și 16.4a din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Fondurile disponibile pentru submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” sunt de 270.000.000 euro și vor fi defalcate după cum urmează:

- Sector Vegetal: 140.000.000 euro;

- Sector Zootehnic: 80.000.000 euro;

- Zona montană: 40.000.000 euro

- Ferma de familie: 10.000.000 euro.

Fondurile disponibile pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sunt de 161.000.000 euro, din care pentru zona montană alocarea este de 33.000.000 euro.

Fondurile disponibile pentru submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” sunt de 100.000.000 euro, din care pentru zona montană alocarea este de 21.000.000 euro.

Fondurile disponibile pentru submăsura 16.4 „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul agricol” sunt de 7.000.000 euro.

Fondurile disponibile pentru submăsura 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol” sunt de 3.500.000 euro.

Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii anuale se opreşte înainte de termenul limită, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/ prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent lunii respective ajunge la nivelul alocării sesiunii anuale.

PRAGUL MINIM DE SELECȚIE a proiectelor este de 25 de puncte pentru sM 4.1 și sM 6.1, de 15 puncte pentru sM 6.3 (01 – 31.10.2016) și de 10 puncte pentru sM 16.4 și 16.4a.

PRAGURILE DE CALITATE lunare sunt: 65 de puncte pentru sM 4.1, 75 de puncte pentru sM 6.1 și 55 de puncte pentru sM 6.3 (28.04 – 31.05.2016), 55 de puncte pentru sM 4.1, 65 de puncte pentru sM 6.1, 45 de puncte pentru sM 6.3 (01.06 – 30.06.2016), 45 de puncte pentru sM 4.1, 55 de puncte pentru sM 6.1, 35 de puncte pentru sM 6.3 (01.07 – 29.07.2016), 35 de puncte pentru sM 4.1, 45 de puncte pentru sM 6.1, 25 de puncte pentru sM 6.3 (01.08 – 31.08.2016), 25 de puncte pentru sM 4.1, 35 de puncte pentru sM 6.1, 15 de puncte pentru sM 6.3 (01.09 – 30.09.2016).

Depunerea cererilor de finanțare pentru submăsurile 4.1, 6.1, 16.4 și 16.4a se va face on-line pe www.afir.info, iar pentru submăsura 6.3 se va face pe hârtie, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Ghidurile Solicitantului aferente acestor submăsuri. Ghidurile Solicitantului pentru fiecare submăsură se aprobă prin ordin al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi vor fi publicate pe site-ul AFIR.

TERMENUL LIMITĂ de depunere a Cererilor de Finanțare pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă sM 4.1, sM 6.1, sM 6.3 este 31 octombrie 2016, ora 16:00 și pentru sM 16.4 și 16.4a este 31 iulie 2016, ora 16:00.

Anunt cerere proiecte – PNDR 2014-2020

 

Sursa: AFIR