Sesiune de informare cu privire la programele finantate de la bugetul de stat

În data de 10 februarie 2015, România HUB a organizat o nouă sesiune de informare „Statul mai aproape de IMM-uri” dedicată întreprinzătorilor mici şi mijlocii din România. Cu acest prilej, dl. Cristian Laudoniu, Consilier Superior One Stop Shop a prezentat programele cu finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat gestionate şi derulate de către Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri şi a răspuns întrebărilor antreprenorilor prezenţi în sală. Citeste mai mult

MINIMIS: Listele aplicantilor admisi si respinsi

Departamentul pentru IMM-uri, mediu de afaceri si turism a publicat lista aplicantilor din cadrul Schemei de minimis instituite prin HG 274/2013:

Listele pot suferi modificari pe masura finalizarii procesului de evaluare.

Sursa: AIPPIMM

Regiunile Nord-Est, Sud Muntenia și Nord-Vest au la dispoziție noi fonduri pentru microîntreprinderi

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 lansează o nouă cerere de proiecte în cadrul domeniului major de intervenție 4.3. “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, valabilă doar în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud Muntenia și Nord-Vest (proiectele propuse vor fi implementate în cadrul acestor regiuni). Citeste mai mult