COOPERARE ROMÂNO-BULGARĂ: 30 de milioane de euro disponibili până pe 15 martie 2016 pentru noi cereri de finanțare

Fonduri europene nerambursabile în valoare de 30,4 de milioane de euro sunt disponibile pentru noi proiecte de cooperare româno-bulgară. Este vorba despre cel de al doilea apel de proiecte pentru Axa Prioritară 4 (“O regiune calificată şi incluzivă”) şi Axa Prioritară 5 (“O regiune eficientă”) a Programului de cooperare transfrontalieră Interreg V-A România-Bulgaria (2014-2020). Cererile de finanţare se pot depune până la data de 15 martie 2016. Ghidul Aplicantului poate fi descarcat din site-ul programului.

Apelul fost lansat joi, 15 octombrie a.c., în cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului. Tot joi au fost aprobate primele 36 de proiecte soft, cu o valoare totală de aproximativ 25 de milioane de euro, selectate spre finanţare după primul apel de proiecte. Lista proiectelor selectate este disponibilă în site-ul programului,www.cbcromaniabulgaria.eu, aici.

Cu ocazia acestei reuniuni Comitetul de Monitorizare a luat şi alte decizii importante privind implementarea, cum ar fi aprobarea Planului de evaluare al Programului.

Astfel, cu sprijinul constant al Comitetului, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria accelerează ritmul de implementare, făcând paşi importanţi pentru utilizarea eficientă, cu impact maxim, a fondurilor disponibile prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

* * *

Programul de cooperare transfrontalieră Interreg V-A România-Bulgaria, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) în calitate de Autoritate de Management, a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe 12 februarie 2015 și are un buget de 258,4 milioane de euro, din care 215,7 milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Aria eligibilă este formată din 7 județe din România (Constanța, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași) și 8 districte din Bulgaria (Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich).

Cele 5 axe prioritare (cu excepția celei de asistență tehnică) finanțează proiecte în domeniul transportului durabil, protecției mediului, promovării adaptării la schimbările climatice, prevenirii și managementului riscurilor, promovării ocupării forței de muncă şi consolidării capacității instituționale a autorităților publice și a actorilor relevanți din aria eligibilă.

 

Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice