Pentru cadrul financiar 2014 – 2020, România are alocare de aprox. 33 miliarde euro

Pentru cadrul financiar 2014 – 2020, România are alocare de aprox. 33 miliarde euro, detaliată pe PO astfel:

- FEDR – 11,2 miliarde euro;

- FC – 8,1 miliarde euro;

- FSE – 4,7 miliarde euro;

- Politica agricolă comună – 8,127 miliarde euro – pilonul II, la care se adauga 12,529 miliarde euro aferente pilonului I (plati directe);

- Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime – 0,17 miliarde euro;

- Fondul european pentru ajutorarea persoanelor defavorizate – 0,41 miliarde euro.

poza

 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene