Peste 40 de decidenți ai autorităților publice locale s-au întâlnit și au analizat realizările din proiectele REGIO din perioada 2007-2015

Peste 40 de reprezentanți ai autorităților publice locale, din mediul de afaceri și universitar din Regiunea Centru s-au întâlnit și au analizat, în cadrul Ședinței Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru, situația la zi, cu doar o lună înainte de încheierea Programului REGIO, stadiul absorbției fondurilor nerambursabile și proiectele realizate pentru dezvoltarea Regiunii Centru. În cadrul întâlnirii de lucru de la sediul Consiliului Județean Sibiu, prezidată de dl. Ioan Cindrea, președinte CDR Centru și CJ Sibiu, s-a vorbit și despre transferul de bune practici din perioada care se încheie acum, pentru buna pregatire a proiectelor în conformitate cu noutățile viitorului Program Operațional Regional 2014-2020.

Creșterea gradului de absorbție al POR 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru, de la circa 70% cât este în prezent, la o valoare cât mai mare pana la finele acestui an, pentru a reduce presiunea financiara ce va fi după 2015 în responsabilitatea primăriilor și consiliilor județene, a fost dezideratul acestor discuții. Deși gradul de finalizare a lucrărilor de construcții, de modernizare și de achiziție a echipamentelor prevăzute în proiecte este cu mult avansat față de gradul de rambursare a cheltuielilor efectuate sau de absorbție, este necesară alinierea celor două, atât pentru sprijinul beneficiarilor, cât și pentru a ilustra stadiul real al programului. Conducerea ADR Centru a dezbătut problemele întâmpinate în finalizarea ultimelor proiecte, dar și măsurile propuse de specialiștii Agenției, pentru soluționarea impedimentelor și deblocarea activității în investirea resurselor europene. Concret, ADR Centru a prezentat celor prezenți ca, în ultima perioadă a analizat punctual fiecare proiect cu probleme și a derulat vizite speciale la sediul beneficiarului și la locul de implementare a proiectelor, inclusiv pentru a corela graficele de rambursare a plăților, în funcție de graficele de execuție a lucrărilor, pentru o estimare realistă a sumelor ce urmează a fi solicitate la decontare de către beneficiari.

Trebuie să precizez că acest grad de absorbție este o medie a 12 domenii de finanțare. Pe unele domenii avem un grad de absorbție chiar și de 100%, cum sunt cele accesate de microîntreprinderi, sau cele prin care am finanțat reabilitarea de centre sociale. Dar, pe unele domenii care s-au deschis depunerii de proiecte acum un an sau doi, gradul de absorbție este mai scăzut. Însă implementarea proiectelor, cerințele solicitate la depunere, problemele cu care se confruntă beneficiarii, sunt parte a unui proces dinamic, mereu în mișcare, din care am învățat și vom încerca să aplicăm lecțiile învățate pentru următoarea perioadă, 2014-2020, ca să evităm aceleași probleme sau greșeli. Dorim să încheiem programele din perioada 2007-2013, păstrându-ne locul printre cele mai bune regiuni din țară, remarcate prin rezultate, calitate și prin legătura strânsă cu beneficiarii de fonduri. Recent am organizat un amplu eveniment dedicat dezvoltării urbane inteligente, un domeniu ce prin noul POR 2014-2020 va avea alocat un buget de peste 50% din fondurile prevăzute prin program la nivel regional. Am discutat cu partenerii noștri instituționali cerințele solicitate de către Comisia Europeană, care, coroborate cu noutățile prezentate în CMPOR, vor susține autoritățile publice locale în pregătirea viitoarelor proiecte”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru. 

În ceea ce privește Programul Operațional Regional 2014-2020, pentru cei interesați de informații de ultimă oră, principala temă de discuție a ședinței de la Sibiu a constituit-o preluarea atribuțiilor de către ADR Centru în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, delegate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Dezvoltării Regionale. Autoritatea de Management a programului a stabilit drepturile și obligațiile părților care decurg din această delegare. Concluziile întâlnirilor naționale din cadrul Comitetelor de Monitorizare POR (CMPOR), care au avut loc recent pentru pe ambele programe, 2007-2013 și 2014-2020, dar și noutățile privind lansarea axelor pe viitorul program de finanțare nerambursabilă au fost prezentate participanților la această ședință. Dezbaterile au cuprins și o analiza a proiectelor de infrastructură rutieră propuse a se finanța prin POR 2014-2020, luând în considerare și faptul că este Axa care se va lansa în scurt timp pentru depunerea de proiecte.

 

Sursa: ADR Centru