Granturi SEE pentru eficiență energetică și pentru cercetare

Alte două noi programe prin care România va atrage granturi SEE au fost semnate în data de 1 noiembrie a.c. de către ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Cele două programe sunt „Eficiență energetică” şi „Cercetare în sectoarele prioritare”, iar valoarea cumulată a granturilor este de 28 milioane de euro.Prin programul „Cercetare în sectoarele prioritare” sunt alocate României fonduri nerambursabile în valoare de 20 milioane de euro. Finanţările vor fi utilizate pentru implementarea de proiecte în următoarele domenii prioritare: ştiințe sociale și umaniste, energie regenerabilă, sănătate și alimentație sănătoasă, managementul protecției mediului. Programul este implementat de către Ministerul Educației Naționale, cu sprijinul Agenției de Implementare – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării.

În acelaşi timp, prin programul „Eficiență energetică” sunt alocate României granturi în valoare de 8 milioane de euro. Prin acest program vor fi finanţate proiecte care vizează îmbunătățirea eficienței energetice în industrie. Programul va fi implementat de către Ministerul Economiei, care va lansa cererea de aplicații dedicată exclusiv IMM-urilor.

Astfel, până în prezent, au fost semnate 17 din cele 22 programe prin care România beneficiază de granturi SEE şi norvegiene. Valoarea finanţărilor nerambursabile alocate României în perioada 2009-2014 este de aproximativ 306 milioane de euro. Aceste finanţări vor susţine implementarea de proiecte în domenii precum justiţie şi afaceri interne, protecţia mediului, cercetare, sănătate, cultură, societate civilă şi îmbunătăţirea condiţiilor sociale pentru populaţia roma.

Context:

Prin Acordul pentru Spaţiul Economic European (SEE), trei dintre ţările AELS – Norvegia, Islanda şi Liechtenstein-, fac parte din piaţa internă europeană şi contribuie la dezvoltarea socială şi economică prin intermediul granturilor SEE şi norvegiene, de care beneficiază 15 state membre din estul, centrul și sudul Uniunii Europene. Norvegia este principalul stat donator, contribuind cu 97% din totalul finanţărilor. Obiectivele majore ale granturilor SEE şi norvegiene sunt reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European, respectiv întărirea relaţiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare.

În perioada de finanţare 2004-2009, România a avut alocate granturi cu o valoare de aproximativ 100 milioane de euro pentru proiecte în domenii cheie precum protecţia mediului, producţia sustenabilă, sănătate şi îngrijirea copilului, conservarea patrimoniului cultural şi dezvoltarea societății civile. Un număr de 65 de proiecte specifice şi peste 100 de proiecte dezvoltate de ONG-uri au fost implementate, rata de absorbţie ajungând la 85%.

Pentru mai multe detalii referitoare la granturile SEE şi norvegiene, vă rugăm să vizitaţi www.norvegia.ro, www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro sau www.norwaygrants.ro.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene