Rata de absorbție curentă a fondurilor europene – 63,48%, în februarie; 58,86% – absorbție efectivă

Rata de absorbție curentă a fondurilor europene era de 63,48% la finalul lunii februarie, iar cea efectivă de 58,86%, pe cadrul financiar 2007 – 2013, potrivit datelor Ministerului Fondurilor Europene (MFE).

Astfel, valoarea declarațiilor de cheltuieli transmise la Comisia Europeană era de peste 12,09 miliarde euro, în 29 februarie, ceea ce reprezintă o absorbție curentă de 63,48%. În ceea ce privește absorbția efectivă, respectiv rambursările de la CE, procentul este de 58,86%, adică peste 11,21 miliarde euro.

Pe Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice rata de absorbție curentă era de 75,75%, pe Programul Operațional Asistență Tehnică — 80,79%, pe Programul Operațional Sectorial Mediu — 61,99%, pe Programul Operațional Regional — 63,91%, pe Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane — 54,51%, pe Programul Operațional Sectorial Transport — 62,65%, iar pe Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative — 90,25%.

Data de 31 decembrie 2015 este termenul final de eligibilitate a cheltuielilor efectuate de beneficiari, iar 30 iunie 2016 — transmiterea la Comisia Europeană și la Autoritatea de audit a ultimei aplicații de plată intermediară.

De asemenea, 31 martie 2017 reprezintă termenul până la care trebuie transmisă la Comisie, prin SFC 2007, aplicația de plată a soldului final și a declarației finale de cheltuieli.

În 29 februarie, ministrul Fondurilor Europene, Aura Răducu, declara că gradul de absorbție al fondurilor europene ar putea ajunge la 100%, dar sunt proiecte retrospective care nu respectă anumite condiții, în prezent existând plăți ce ar reprezenta 75% din fonduri.

“În momentul de față, am făcut plăți de peste 75% din total fonduri. Ele nu au fost încă rambursate de către Comisie, având în vedere că la începutul anului este perioada de audit și se analizează plățile; de la Comisie în fiecare an vin după sfârșitul lunii februarie — începutul lunii martie. La Comisie, în prezent, avem 750 de milioane euro care trebuie rambursate. În prezent, avem 75% speranță de grad de absorbție, dar există posibilitatea de a crește această rată printr-o o situație unică de a include proiecte retrospective, proiecte finanțate numai din bugetul de stat”, a mai afirmat ministrul Fondurilor Europene.

Pe 1 martie, în Plenul Senatului, Aura Răducu a anunțat că una dintre plățile pe Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) a fost întreruptă din cauza neregulilor înregistrate în perioada 2012-2014.

“Astăzi am o veste proastă. Una din plățile pe Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a fost întreruptă din cauza neregulilor înregistrate în anii 2012-2014. Din păcate, aceste programe au avut mari probleme de-a lungul implementării lor între 2007-2015 atât la elaborarea ghidurilor, cât și la selecția proiectelor sau implementarea lor”, a spus Răducu.

Ministerul Fondurilor Europene a primit de la Comisia Europeană (Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune) o notificare cu privire la întreruperea termenului de plată pentru cererea intermediară transmisă în 31 decembrie 2015, care conține cheltuieli efectuate de către beneficiari după luna august 2012.

Conform unui comunicat al MFE, remis AGERPRES, motivele întreruperii vizează deficiențe în funcționarea sistemului de management și control al POSDRU, deficiențe legate de procedurile de selecție a proiectelor și verificările de prim nivel realizate de Autoritatea de Management și Organismele Intermediare aflate în subordinea Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, respectiv Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Aceste deficiențe au fost constatate în cursul misiunii de audit a DG Ocupare din perioada 21 octombrie — 10 noiembrie 2015, precizează MFE.

Autoritatea de Management pentru POSDRU va continua să verifice cererile de rambursare ale beneficiarilor și să efectueze plăți pentru cheltuielile eligibile aferente proiectelor aprobate, se menționează în comunicat.

Sursa: AGERPRES