S-a lansat Ghidul solicitantului pentru reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane – O.S. 3.2 – SUERD

Joi, 21 septembrie, a fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/SUERD.

Ghidul solicitantului aferent Obiectivului specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă” din cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon” a Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 a fost aprobată prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene.

Ghidul conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/SUERD, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a cererii de finanțare de către solicitanți.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic MySMIS.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de două luni de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 21 noiembrie a.c., ora 12.00, până în data de 21 mai 2018, ora 12:00.

Sursa: ADR Sud-Muntenia