S-a publicat Centralizatorul întrebărilor și răspunsurilor la Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.1.A – Microîntreprinderi