Se suspendă procesul de evaluare al cererilor de finanțare depuse de microîntreprinderi în cadrul Regio-Programul Operațional Regional

A fost suspendat procesul de evaluare al cererilor de finanțare depuse de microîntreprinderi în cadrul priorității de investiții 2.1.A. a Regio – Programul Operațional Regional, pentru perioada de programare 2014-2020.

În vederea comunicării acestei modificări, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației (MDRAP) – în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) – a emis instrucțiunea 9/09.08.2016 privind suspendarea demarării etapei de verificare a conformității adminsitrative și a eligibilității cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte 2.1.A/2016 – Microîntreprinderi.

Instrucțiunea poate fi consultată aici.

Procesul de evaluare va fi suspendat până în data de 19 august 2016. 

Măsura a fost luată ca urmare a faptului că sistemul electronic MySMIS (modulul dedicat evaluării proiectelor) nu poate asigura, în prezent, derularea în condiții corespunzătoare a etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității.

În această perioadă de suspendare a procesului de evaluare, cererile de finanțare se pot depune, în continuare, în aceleași condiții - emiterea instrucțiunii AMPOR neinfluențând depunerea cererilor de finanțare.

***

Acest apel de proiecte este unul competitiv, iar perioada pentru depunerea cererilor de finanțare a început în data de 27 iulie 2016 și are ca termen limită data de 27 ianuarie 2017. Perioada dedicată depunerii proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Sursa: ADR Vest