Evaluatori AM POCU formaţi de Banca Mondială

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Banca Mondială (BM) au semnat un acord prin care experţii BM oferă Autorităţii de Management a Programului Operaţional Capital Uman (AM POCU) asistența tehnică necesară formării evaluatorilor de proiecte depuse în cadrul apelurilor POCU 4.1. Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome — Regiune dezvoltată și 4.2. Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate.

Semnatarii acestui acord sunt Elisabeta CAPANNELLI, director de țară al Băncii Mondiale pentru România și Ungaria, şi Ciprian NECULA, secretar de stat MFE. Contractul în valoare de 50.000 de dolari are o durată de 6 luni şi se afla sub umbrela Memorandumului de înțelegere pentru acordarea de servicii de asistență tehnică instituțiilor publice românești până în anul 2023, agreat de Guvernul României și de Banca Mondială în 11 ianuarie 2016.

„Avem nevoie de expertiza Băncii Mondiale, pentru că ne dorim proiecte de calitate care să propună intervenţii personalizate, de impact, pentru schimbarea în bine a situaţiei comunităţilor marginalizate.” a declarat Ciprian NECULA, secretar de stat MFE.

Experții Băncii Mondiale vor instrui echipa de evaluatori ai proiectelor aferente apelurilor POCU 4.1 și 4.2, accentuând legătura dintre concluziile analizei preliminare efectuate în comunități și activitățile de intervenție integrată pe care le propun solicitanţii. De asemenea, vor acorda asistență evaluatorilor pe parcursul întregului proces, pentru asigurarea coerenței deciziilor. Va fi elaborat inclusiv un manual al procedurilor de evaluare, ilustrat cu exemple practice.

***

Informații suplimentare

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
POCU 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. POCU include 7 Axe Prioritare: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri (1); Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (2); Locuri de muncă pentru toți (3); Incluziunea socială și combaterea sărăciei (4); Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC – 5); Educație și competențe (6); Asistenţă Tehnică (7).

Despre Banca Mondială
Grupul Banca Mondială joacă un rol important în cadrul efortului global de a eradica sărăcia extremă și de a promova prosperitatea pentru toți. Acesta are în componența sa cinci instituții: Banca Mondială, inclusiv Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și Asociația Internațională de Dezvoltare (AID); Corporația Financiară Internațională (CFI); Agenția de Garantare Multilaterală a Investițiilor (MIGA); și Centrul Internațional de Reglementare a Diferendelor din Domeniul Investițiilor (ICSID). Conlucrând în peste 100 de țări, aceste instituții asigură finanțare, consultanță și alte soluții care permit țărilor să abordeze cele mai urgente provocări în domeniul dezvoltării. Pentru mai multe informații, vizitați paginile de internet www.worldbank.org, www.miga.org, and ifc.org.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene