Evaluatori AM POCU formaţi de Banca Mondială

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Banca Mondială (BM) au semnat un acord prin care experţii BM oferă Autorităţii de Management a Programului Operaţional Capital Uman (AM POCU) asistența tehnică necesară formării evaluatorilor de proiecte depuse în cadrul apelurilor POCU 4.1. Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome — Regiune dezvoltată și 4.2. Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate. Citeste mai mult

Ministerul Fondurilor Europene amână primirea propunerilor de proiecte aferente cererilor de proiecte nr. 2 și 3 din POCU

Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman anunță amânarea deschiderii sistemului informatic MySMIS2014 pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 2 „- Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate rome și nr. 3/2015 – Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori, Etapa I – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) și pentru înființare GAL nou/ adaptare GAL deja înființat la cerințele DLRC pentru perioada de programare 2014-2020, aferente Programului Operațional Capital Uman (POCU). Citeste mai mult

Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman publică spre consultare Ghidul Solicitantului Condiții Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte „Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi”

Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman publică spre consultare Ghidul Solicitantului Condiții Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte „Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi”, proiect/proiecte selectate prin utilizarea procedurii non – competitive. Citeste mai mult

Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului Condiții Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte ROMÂNIA CREATIVĂ

Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului Condiții Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte ROMÂNIA CREATIVĂ finanțată din AP 3 ”Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8, Prioritatea de investiții 8.iii, obiectivul specific 3.7 din POCU.

Citeste mai mult