Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman publică spre consultare Ghidul Solicitantului Condiții Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte „Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi”

Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman publică spre consultare Ghidul Solicitantului Condiții Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte „Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi”, proiect/proiecte selectate prin utilizarea procedurii non – competitive.

Obiectivul specific urmarit în cadrul acestei priorități de investiții vizează:”Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare”

Toate întrebarile legate de Ghidul Solicitantului, precum și propunerile și sugestiile de îmbunătățire vor fi transmise până la data de 30 octombrie 2015 pe adresa de email: consultare.pocu@fonduri-ue.ro