ÎN CURÂND SE VOR DESCHIDE APELURILE PENTRU NOUL PROGRAM OPERAȚIONAL REGIONAL (POR) 2014-2020!

Reprezentanții Comitetului de Monitorizare a POR (CMPOR) au aprobat joi, 5 noiembrie 2015, în cursul reuniunii care a avut loc la București, modificarea POR 2014-2020 prin alocarea sumei de 100 de milioane de euro, pentru a asigura participarea României la programul Inițiativa pentru IMM-uri.

De asemenea, CMPOR a aprobat și criteriile de evaluare şi selecţie a proiectelor care vor fi finanțate, pentru 3 priorități de investiție:

5.2. - „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban,revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”;

7.1. - „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”;

8.1. – „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale, obiectivul specific „Servicii sociale pentru persoane vârstnice”.

Cu această ocazie, doamna Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi preşedinta CMPOR, a declarat:

„Astăzi, comitetul a luat câteva decizii foarte importante. Va urma o perioadă foarte aglomerată pentru program, deoarece se vor lansa în consultare multe ghiduri specifice, iar până în vara viitoare se vor deschide foarte multe apeluri de proiecte.

Până acum a fost aprobat “Ghidul Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020” și au fost lansate în dezbatere publică Ghidurile pentru prioritățile de investiții 2.1 – Microîntreprinderi, 6.1 – Drumuri județene, 3.1 – Eficiență energetică – clădiri rezidențiale și 5.1 – Patrimoniu cultural. Au fost primite sute de comentarii din partea potențialilor beneficiari POR, pentru fiecare Ghid, care au fost analizate de Autoritatea de Management și incluse, după caz, în Ghidurile Specifice. Acest lucru ne bucură foarte mult și relevă faptul că există o așteptare enormă din partea potențialilor beneficiari POR 2014-2020 pentru deschiderea finanțărilor pentru perioada de programare 2014-2020.

În momentul de față suntem în proces de definitivare și finalizare a acestor ghiduri, în conformitate cu ultimele modificări ale instrumentului SMIS/My SMIS. Ne dorim foarte mult să simplificăm sistemul de depunere și evaluare a proiectelor și sperăm ca în perioada următoare să putem lansa direct apeluri de proiecte cu depunere electronică.”

Pe lângă criteriile de evaluare și selecție care vor fi utilizate de Autoritatea de Management și Organismele Intermediare pentru selectarea proiectelor depuse pentru aceste priorități, Comitetul de Monitorizare a POR a hotărât alocarea sumei de 100 de milioane de euro din POR 2014-2020, pentru a asigura participarea României la instrumentul financiar de tip garanție neplafonată, în cadrul programului Inițiativa pentru IMM-uri, derulat tot de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. De asemenea, CMPOR a aprobat Strategia de Asistență Tehnică a POR 2014-2020 – documentul de referinţă în care sunt trasate liniile directoare ale intervenţiilor de asistenţă tehnică. Strategia de asistenţă tehnică urmărește: planificarea corectă a resurselor financiare alocate asistenței tehnice, pentru a acoperi nevoile identificate pentru toată perioada implementării POR; creşterea nivelului general de informare şi conştientizare asupra POR; creşterea calităţii prestaţiei Autorității de Management și Organismelor Intermediare in procesul de implementare a POR.

* * *

Programul Operațional Regional (POR), gestionat de MDRAP în calitate de Autoritate de Management, este unul dintre cele 7 programe operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții.

POR 2014-2020 urmărește creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin intermediul a 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde de euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro – contribuția națională:

 • Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic.
 • Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.
 • Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
 • Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.
 • Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.
 • Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională.
 • Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului.
 • Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale.
 • Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban.
 • Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.
 • Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară.
 • Axa prioritară 12: Asistență tehnică.

 

Sursa: MDRAP