Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri își propune să înceapă cât mai repede cele zece programe naționale adresate antreprenorilor

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri își propune să înceapă cât mai repede și să deruleze în timp util toate cele zece programe naționale adresate antreprenorilor în anul 2016, pe baza recomandărilor primite prin consultarea mediului de business.
“Antreprenorii români trebuie să știe că vom implementa toate cele zece programe naționale destinate mediului de business. Sunt încrezător că în perioada de guvernare a echipei din care fac parte, ne vom concentra pe continuarea politicilor și programelor care au dat rezultate în economia naționala și vom încerca să aducem schimbări acelor aspecte care au îngreunat acest proces de sprijinire a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii”, a spus Claudiu Vrînceanu, Secretar de Stat în Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, președintele Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM-urilor.

Spre exemplu, la nivel național, rezultatele implementării programelor de sprijinire a înființării și dezvoltării IMM de la bugetul de stat, în anul 2015, relevă că au fost create și păstrate timp de 3 ani, la nivel național 6195 locuri de muncă, din care 1974 au fost din rândul absolvenților sau șomerilor.

Reuniunea de săptamâna trecută a Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM, la care au participat aproximativ 80 de antreprenori, consultanți și reprezentanți ai instituțiilor de stat, survine consultării publice online, din luna decembrie, pe tema programelor naționale.

Scopul principal al reuniunii a fost dezbaterea, în vederea aprobării, a primelor 6 proiecte ale programelor naționale ce se vor derula anul acesta de către Direcția de implementare a măsurilor de sprijin în domeniul IMM, prin Oficiile Teritoriale pentru IMM și Cooperație. Procedurile celorlalte 4 programe naționale bugetate și neanalizate în reuniunea de săptamana trecută a Comitetului Consultativ vor fi elaborate și publicate spre dezbatere publică ulterior, dupa etapizarea primelor 6 programe. Vă prezentăm observațiile tehnice propuse, supuse votului și aprobate în cadrul primei reuniuni a Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM-urilor.


1. Programul național multianual de microindustrializare:

- eliminarea condiției de vechime maximă de 5 ani a societăților aplicante și introducerea condiției de vechime minimă de 2 exerciții financiare;

- modificarea modalității de acordare a punctajului pentru praguri de valoare a investiției eligibile în procent de aport propriu;

- eliminarea categoriei “administrator” din cuprinsul criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.2. litera d) din procedura analizată;

- adăugarea în categoria codurilor CAEN eligibile a clasei 17 – fabricarea articolelor din hârtie și carton;

- acordarea de punctaj suplimentar la finanțare societatilor care au obținut profit din exploatare la 31.12.2015 și eliminarea punctajului pentru pragul previzionat al profitului reinvestit;

- reformularea acordării punctajului pentru achiziția de bunuri din categoria mijloacelor fixe, urmând a se cumula cu ponderea mijloacelor fixe din categoria 2.1. si 2.2. din HG 2149/2004, raportată, în procente, la valoarea totală a cheltuielilor eligibile;

- eliminarea condiției minime de vechime pentru categoria “șomer” din punctaje;

- eliminarea obligativității ștampilei pe documente;

- depunerea documentațiilor într-un singur original și o copie certificată în loc de 1 original și 2 copii conforme cu originalul;

- adăugarea sintagmei “cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată” pentru toate locurile de muncă punctate în cadrul programului;

- punctarea suplimentară a societăților care au obținut profit din exploatare la 31.12.2015.


2. Programul pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural:

- eliminarea din categoria aplicanților eligibili a formei de organizare Întreprindere Familială (IF);

- eliminarea din categoria cheltuielilor eligibile a construcțiilor;

- verificarea existenței autorizării codului CAEN al furnizorilor beneficiarului finanțării;

- reformularea obligativității sediului și tuturor punctelor de lucru în mediul rural.


3. Programul START:

- acordarea de punctaj suplimentar pentru activitățile din categorii aparținând industriilor creative, așa cum sunt menționate în Strategia Orizont 2020;

- implementarea în aplicația de înscriere a posibilității de descarcare a planului de afaceri trimis spre verificare în format *.pdf, imediat după trimitere;

- simplificarea modalității de completare în aplicație a fluxului de numerar previzionat;

- implementarea programului prin agenție de implementare/instituție de credit parteneră;

- acceptarea ONG-urilor ca furnizori eligibili de consultanță.


 4. Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață:

- reformularea legăturii activelor achiziționate cu activitatea pe care aplică în sensul inserării cheltuielilor comune domeniilor de activitate.


5. Proiectul programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri:

- implementarea programului prin agenție de implementare/instituție de credit parteneră.

*În cadrul reuniunii s-a discutat forma de implementare a programului în vederea realizării proiectului de procedură de implementare, a modificării de acte normative necesare lansării programului urmând, după această etapă și cele impuse de legislație, să fie afișate în dezbatere publică variantele propuse a fi dezbătute cu CCDIMM în funcție de capacitatea rămasă de implementare a Oficiilor și a direcției de specialitate în urma celor 6 reorganizări în ultimii 4 ani.


6. Proiectul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii – TIMM 2016:

- a fost votat în forma actuală a proiectului cu posibilitatea transmiterii de noi cheltuieli eligibile ce pot aduce plus-valoare IMM-urilor, de către toți membrii invitați.

Sursa: Biroul de Presă al Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri