Calendarul estimativ de lansare a noilor sesiuni din PNDR 2014-2020

Calendarul estimativ pentru lansările măsurilor în anul 2016:

Februarie
– Submăsura 1.1 ”Sprijin pentru formare profesională, precum și a acțiunilor pentru dobândirea de cunoștințe”

Martie
– Măsura de ”Consiliere în implementarea planului de afaceri”,

– Măsura 4.2 ”Schema de minimis”,

– Submăsura 4.1 ”Investiții în exploatațiile agricole”,

– Submăsura 4.1a ”Investiții în exploatații pomicole”,

– Submăsura 4.2 ”Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole”,

– Submăsura 4.2a ”Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”,

– Submăsura 4.3 ”Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice”

– Submăsura 6.1 ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”

Aprilie – Mai
– Submăsura 7.2 ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”

Iulie
– Submăsura 6.5 ” Schema pentru micii fermieri”.

 

Sursa: MADR